Academic Achievers

State Rank Holders 2018-2019


Science and Commerce Toppers in the year 2018-2019

Science Toppers in the year 2018 - 2019
Name Combination Percentage
Chethana S.V. PCME 93.33%
Umme Wajiha D PCMB 92.33%
Madhurya B PCMB 92.33%
Vatsala M PCMB 92.16%
Darshan J Gowda PCMB 92.83%
Yoganagesh J.C PCMB 88.5%
Sindhu Vishwanath PCMB 88.5%
Abhishek K PCMB 88.33%
Prajwal B. M. PCMB 88%
Sushmitha L PCMB 87.33%
Manjunath B PCMB 85.33%
Bhanupriya H PCMB 84.83%
Shreyas K.S. PCMC 84.66%
Gopika V Pillai PCMB 84.66%
Pooja C.H PCMB 84.5%
Chethan U PCMB 84.16%
Jyothi D PCME 84.16%
Kushaja R PCMB 84.16%
Monicashree PCMB 83.16%
Nanditha R. PCMB 83.16%
Mritunjay Pandey PCMB 82.5%
Dhanush M.N PCMB 82.16%
Aaradhana S. PCMB 81.83%
Shwetha Lakshman PCMB 81.83%
Chidananda K. PCME 81.33%
Arun A. PCME 81.16%
Manoj G. PCMB 80.66%
Kushal M.S PCMC 80.5%
Atheeka Ayemon PCMB 80.33%
Basavaraju H. PCMB 80.16%
Commerce Toppers in the year 2018 - 2019
Name Combination Percentage
Rajeshwari P SEBA 92.66%
Hema H. CEBA 92.33%
Rishika Kirana Shankar SEBA 90.66%
Shashank L CEBA 90.66%
Priyanka H.N. CEBA 90%
Suppreet R Kolli SEBA 90%
Raveena M. SEBA 89.33%
Akash K. SEBA 89.33%
Mallika M. SEBA 88.83%
Mohammed Azaruddin SEBA 88.83%
Deepa S.M CEBA 88.5%
Sunitha S CEBA 88.5%
Yuktha Y.S. CEBA 88.5%
Chethan R. CEBA 88.5%
Manu Shree M. CEBA 87.16%
Anupam P CEBA 87.5%
Manju R MEBA 87.16%
Mohammed Umar CEBA 86.5%
Ravi Kumar M CEBA 85.83%
Chaithra .G.T CEBA 85.33%
Monisha .M.D CEBA 84.83 %
Naveen Kumar .N SEBA 83.66%
Tejaswini .S MEBA 83.66%
Pavan Kumar .D.P CEBA 83.16%
Mamatha .N MEBA 82.83%
Pallavi .N MEBA 82.83%
Shashank .G SEBA 81.66%
Likitha .V CEBA 81.55%
Sachin .K CEBA 80.83%
Yogananda .N CEBA 80.66%
Lavanya .S CEBA 80.5%
Manjo .S CEBA 80.16%
Usha G.J. MEBA 81.83%
Sahana .S.M MEBA 80.16%
Ranganath SEBA 80.16%
Meghana .C.S MEBA 80.16%
Aravindra Prasad.V CEBA 80%

State Rank Holders 2017 - 2018


Science and Commerce Toppers in the year 2017 - 2018

Science Toppers in the year 2017 - 2018
Name Combination Percentage
Sumukh P Vasista PCMC 97.66%
Keerthana M PCMB 96.66%
Poojashree M.R PCMB 93%
Laksmi S Mopagar PCMB 92.16%
Premsagar R. PCME 92%
Vinod B.G PCME 92%
Preethi Varma J. PCMB 90.5%
Nithesh B PCMC 89%
Hullura H.R PCMB 88.83%
Hemalatha G.K PCMB 88.16%
Yogesh B.G PCMB 86.83%
Sahana R PCMB 86.66%
Pavan H.B PCMC 86.33%
Sushma A.P PCMC 85.83%
Ruchitha R PCMB 85.83%
Abhishek Kadam M PCMB 85.33%
Krupa J PCMB 85.16%
Commerce Toppers in the year 2017 - 2018
Name Combination Percentage
Gowthami P.N CEBA 96.5%
Deepika R MEBA 94%
Heena Kauser R CEBA 92%
Yogesha P MEBA 91.5%
Bhanumathi L SEBA 91.5%
Bhagyshree E CEBA 90.66%
Aishwarya L CEBA 90.33%
Raviteja M.S CEBA 90.33%
Madhushree B Lali MEBA 89.83%
Vidhya P MEBA 89.66%
Keerthi C.I SEBA 87%
Savitha H.B MEBA 86.83%
Keerthana U.J MEBA - 86.33%
Shreya R.D MEBA 85.5%
Yamuna G MEBA 85.16%
Shalu P CEBA 85.16%