Governing Council

 Sriyuths

Council Members
Names Designation
B. A. Ananthram  Chairman
N. R. Panditharadhya President
W. H. Anil Kumar Vice President
T. S. Henjarappa Vice President
B. M. Parthasarathy Hon. Treasurer
Wooday P. Krishna Hon. General Secretary
Sri S. Sheshanarayana Hon. Joint Secretary
M. S. Nataraj Hon. Assistant Secretary
Sri Mahesh V. Lecturer
Dr. Bhagya K.N.
Chandrashekar S.L.
Staff Representative
Dr. R. D. Sathish  Principal and Convener
Members
G. Anand A. C. Chandrashekar Raju
S. Suresh H. N. Muddukrishna
 C. Purushotham N. R. Karthik
K.Krishnaswamy G. N. Somashekar
B. M. Rajagopal